Liên hệ

KHOA THÚ Y - ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

 Địa chỉ: Tầng 2 - Số 3 Vũ Công Đán - Phường Tứ Minh - T.P Hải Dương

 

 Hotline: 0983.246.227 - 0973.949.047

 

 Email: chinhtri.thanhdong@gmail.com